Huisregels

 • Er wordt alleen op afspraak gewerkt.
 • Aanbetaling betreft 50%.
 • Een afspraak afzeggen of annuleren? Geef dit dan tijdig aan. Wanneer de afspraak niet uiterlijk 24 uur van tevoren is afgezegd ontvang je niet je aanbetaling terug.
 • Meer dan 15 minuten te laat? Dan kan de afspraak helaas niet doorgaan en moeten we een nieuwe afspraak inplannen, ook ontvang je niet je aanbetaling terug.
 • Uit hygiënisch oogpunt en om een goede hechting van het product te verzekeren, is het niet toegestaan om te roken en te eten tijdens de behandeling.
 • Op de behandelingen geldt een garantie van een week. Die garantie is alleen geldig als de onderhoudstips goed in acht zijn genomen.
 • Bij een eerste behandeling dienen de nagels vrij te zijn van kunstproduct. Wanneer er toch nog product op de nagel zit wat niet door mij is geplaatst worden er extra kosten in rekening gebracht voor het verwijderen van het product. Zie prijslijst.
 • Wanneer er een schimmel of bacterie op de nagel wordt geconstateerd, zal ik doorverwijzen naar je huisarts en de behandeling staken.
 • In de salon wordt met chemische stoffen gewerkt. Om die reden zijn er geen kinderen toegestaan in de salon.
 • Vanaf 18 jaar is iedereen van harte welkom in de salon. Behandelingen worden niet uitgevoerd bij personen onder de 18 jaar.
 • Vanwege de beperkte ruimte is het helaas niet mogelijk om andere personen mee te nemen tijdens de behandeling.
 • Om praktische redenen en om hechtingsproblemen te voorkomen, is het gebruik van de mobiele telefoon/smartwatches niet toegestaan tijdens de behandeling.
 • De nagelsalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de nagelsalon is uitgegaan van de door de cliënte verstrekte informatie of onvolledige informatie over bijvoorbeeld zieketen, medicijngebruik, werkzaamheden en vrijetijdsbesteding.